Build LAB Closed You can get VIP Waitlist

ขออภัยด้วย Build LAB ได้ปิดการลงทะเบียนสำหรับรอบนี้แล้ว หากต้องการเข้าสู่รายชื่อผู้รอระดับ VIP เพียงป้อนที่อยู่อีเมล์ด้านล่าง เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ทันที เมื่อเปิดลงทะเบียน Buil LAB รอบถัดไป

การส่งแบบฟอร์มนี้แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับข้อความ จาก Journeyfocus ที่อยู่อีเมล์ของท่านจะไม่ถูกแบ่งปันหรือขาย ท่านมีอิสระในการยกเลิกการสมัครหรือปรับแต่งค่ากำหนดอีเมล์ของท่านได้ตลอดเวลา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเพื่อ ปรึกษาฟรี 30 นาที

Journeyfocus

>