3 ขั้นตอน เพิ่มโอกาสให้กิจการขนาดเล็กโต 10 เท่า ด้วยออนไลน์

โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนชีวิตเยอะและใช้ต้นทุนที่เป็นตัวเงินต่ำสุด

ร้านตัดผมชาย

ร้านซักรีด

ร้านอาหาร

ร้านเค้ก & เบเกอร์รี่

>