ดูว่าคุณสามารถทำได้ง่ายแค่ไหนโดยที่ไม่จำเป็นต้องขยายสาขาเพิ่มเพื่อสร้างจำนวนเงินที่ชีวิตจริงคุณควรต้องมีให้เป็นจริง
>