ดูว่าคุณสามารถทำได้ง่ายแค่ไหนโดยไม่ต้องพึ่งการเลื่อนตำแหน่งเพื่อสร้างจำนวนเงินที่ชีวิตจริงคุณควรต้องมีให้เป็นจริง

>