8 อย่างตาสว่าง

ผลลัพธ์ที่คุณจะได้...

  • รู้จัก R (โจทย์ชีวิตหรือผลลัพธ์)ชีวิตจริงคุณที่ต้องการ
  • มองเห็นวิกฤตในชีวิตจริง ที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
  • คุณจะเลือกทำสิ่งสำคัญก่อนที่มันจะเกิดวิกฤต
  • คุณจะมีแรงจูงใจให้กับตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่น
  • คุณจะตัดสินใจทำสิ่งสำคัญได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกให้ทำ

กรอก Email ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เนื้อหา 8 อย่างตาสว่างทันที

>