ช่วยให้คุณมีโมเดลการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวแบบออนไลน์ในแบบที่เอาไว้เพื่อใช้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวไปจนแก่เฒ่า

เหมาะสมสำหรับคนธรรมดาและเจ้าของกิจการท้องถิ่นขนาดเล็ก

Build It's Now

less Budget Get More

>>ต้องการมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่มีผู้คนรอพร้อมซื้ออยู่แล้ว ที่คุณสามารถสร้างได้เองในทุกขั้นตอน ?

>>ต้องการมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อใช้ทำธุรกิจที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อได้ ที่คุณสามารถสร้างเองในทุกขั้นตอน?

>>ต้องการมีร้านค้าออนไลน์ด้วย Woocommerce ที่งดงามและทำเงินจากการขายสินค้าผู้อื่นที่คุณสามารถเองในทุกขั้นตอน?


หากคุณวางแผนทำธุรกิจด้วยตัวเองทั้งฟรีแลนซ์และการขายสินค้าทุกรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอีกต่อไป นั่นหมายความว่าคุณกำลังเป็น "ผู้เลือก" ไม่ใช่ผู้ถูกเลือก

เพราะความมั่นคงจากงานประจำไม่ได้มั่นคงต่อไป ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจะคิดหวังพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ 

การหมกม่นอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นเรื่องป่วยการเปล่าๆ มันจะทำให้คุณหลุดออกจากเกมส์

คุณจะทำเงินได้ดีจากวิธีเปลี่ยนทักษะ,สิ่งที่รู้,ความชำนาญ และทำได้ดีเมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ท่านรักและสนุกที่จะทำ

คุณจะควบคุมการทำธุรกิจส่วนตัวแบบออนไลน์ของท่านได้และปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านมีเว็บไซต์ที่เป็นของท่านที่ท่านสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

คุณจะเพิ่มกำไรได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากการนำสินค้าของผู้อื่นมาทำเงินเพิ่มในร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของท่านเอง

เว็บไซต์นี้จะให้วิธีการสร้างธุรกิจส่วนตัวในแบบที่ฝากชีวิตได้ ้ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคนรอพร้อมซื้อแน่นอน ที่คุณเป็นเจ้าของเอง 100%  , เผยวิธีสร้างเว็บไซต์ธุรกิจด้วย WordPress และวิธีสร้างร้านค้า eCommerce ด้วย Woo Commerce ที่ทำด้วยตัวท่านเอง

>