วัย 40 ปี +?

 
ต้องการวิธีเปลี่ยนทักษะ,สิ่งที่รู้ความหลงใหล,ประสบการณ์ของคุณ ให้กลายสินค้าที่คนพร้อมซื้อและใช้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่วนตัวเพื่อใช้เลี้ยงชีพไปจนแก่เฒ่า

เพียงมีทักษะและวิธีการที่จำเป็นเท่านั้น ก็สามารถนำไปลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน