อยากเป็นคนอายุ40+ที่ไม่ต้องเจอภาวะแก่ก่อนรวยและป่วยก่อนตาย

คุณเหลือเวลา 37 ปี หากวันนี้คุณอายุ 40 ปี,เหลือ 27 ปี หากวันนี้คุณอายุ 50 ปี,เหลือ 17 ปี หากวันนี้คุณอายุ 60 ปี เพราะปัจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 77 ปี

ถ้าอย่างนั้นคุณอยากรู้ไหมว่าต้องหาเงินไว้ให้เพียงพอเลี้ยงชีพคุณในช่วงเวลาที่เหลือนี้กี่บาทเพื่อได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณ

  • จะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพดีมากขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
  • สามารถหนีออกจากชีวิตระดับล่างและปานกลางได้และมีชีวิตอย่างคนมีศักดิ์ศรี
  • สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและเปลี่ยนชีวิตที่มีแต่ด้านลบไปเป็นด้านบวกได้
  • จะเติบโตในทุกด้านของชีวิตไปพร้อมๆกัน
  • มีชีวิตที่มีความหวังมีพลังอยู่ตลอดเวลา
  • มองเห็นจุดสิ้นสุดของชีวิตในแบบที่มีความสุขได้อย่างชัดเจนและพอใจในแบบนั้น
>