อายุ 40+ เวลาใช้ชีวิตก็จะเหลือน้อยและอีกไม่นานก็ตามมาด้วยรายได้ที่เคยมีหยุดลงและจบที่หมดแร

แต่การใช้ชีวิตคุณคือการวิ่งมาราธอนจำเป็นต้องสร้างระบบและแผนเพื่อรันชีวิตคุณให้ไปได้ระยะยาว

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

>